Julhälsning till er från oss

Invigningen av Björkbacken

TACK till er ALLA som deltog i Miniloppet, ca 100 barn sprang och föräldrarna hejade på, alla fick priser som sponsrades av Jerry på ICA Nära Häljarpshallen.
Byaföreningen fick hjälp med funktionärer från Lions Club Saxtorp. Sander och Gander stod för underhållningen och Torkild Strandberg klippte invigningsbandet.
Foto: Christian Jönsson, Bertil Karlström

loading...

Valborgfirande i Hålan 2018.

loading...

Tack till er ALLA som kom till Hålan!
Trots regn och blåst så var det många som trotsade vädret och Firade Valborg i Hålan med oss.

            Johan Rietz hälsar våren välkommen

Mer information om Valborg kommer snart här

Årsmöte
Du är välkommen på Årsmöte den 13 mars 2018, kl 19.00 i Tallstugan.Dagordning och Verksamhetsberättelse 2017 kommer senare.          (se sidokolumn till höger en bit ned)
Eventuella frågor besvaras av Göran Wramfelt tel. 070-6052660

Häljarps mölla

Vem är intresserad av att vara med och bevara den ny restaurerade möllan och även vara med och arrangera möllans dag.
Kontakta Johan Rietz. 0705-64 62 00
johan.rietz.jr@gmail.com

Ny möjlighet att betala medlemsavgiften till Häljarp/Saxtorp Byaförening via Swish vårt nummer är 1235680038
 

Valborgsbålet i Hålan.

loading...

Vi tyckte det var kul att så många kom.
Vad tyckte ni ?
Berätta. Via vår facebook grupp eller direkt till styrelsen via mail.Vet ni hur vi ska få bort skrotbil i Häljarp .
Genom att rapportera det på Landskrona stads hemsida: Klicka Här

Vinnare av tygkassar
20 vinnare av 45 hushåll.
Karlson, Blåbärsstigen 12

Nilsson, Diamantvägen 3

Nilsson, Ekorrstigen 12

Olsson, Gibstvägen 1
Jönsson, Gnejsvägen 14
Widerberg, Hagtornsgården 27
Lamanen, Häljenäsvägen 10
Glimberg, Kastanjevägen 4
Persson, Landskronavägen 18b
Heurlin, Lilla Byvägen 13
Dreyer, Lingonstigen 5
Loord, Lupinvägen 24
Westman, Lusernvägen 14
Lindberg, Någorlundavägen 30
Wramfelt, Safirvägen 10
Månsson, Safirvägen 17
Nilsson, Sjögårdsvägen 14
Holmer, Stenrosgården 18
Thelander, Stora Byvägen 41
Karlström, Tallvägen 74A
Denne, Välanvägen 65


De som inte fått sin tygkass kan hämta den hos:
Sven-Olof Westman Lusernvägen 14.

Årsmöte
Du är välkommen på Årsmöte den 21 mars 2017, kl 19.00 i Tallstugan.Förutom ordinarie punkter på dagordningen.
Så kommer Stadsdiriktör Christian Alexandersson att berätta om Stadsplanerna för Häljarp och Landskrona.

Dagordning och Verksamhetsberättelse 2016 är nu inlagda.          (se sidokolumn till höger en bit ned)
Eventuella frågor besvaras av Göran Wramfelt tel. 070-6052660

Dags att betala medlemsavgift
Vi kommer på årsmötet lotta ut, ett antal tygkassar med "Möllan motiv" ibland de som betalt medlemsavgiften senast den 20 mars.

Föreningar, privatpersoner, företag alla måste vi aktivt medverka på ett eller annat sätt för att få en handlingskraftig förening och stor gemenskap i Häljarp och Saxtorp.
Vi vädjar till er att betala den ringa medlemsavgiften

Avgiften är: 50:-/år för medlem och 100:-/år för familj
Företag betalar 400:-/år
Postgirokonto. 25 04 37-1

Årsmöte och medlemsavgift 2017

Årsmöte
Du är välkommen på Årsmöte den 21 mars 2017, kl 19.00 i Tallstugan.Förutom ordinarie punkter på dagordningen.
Så kommer Stadsdiriktör Christian Alexandersson att berätta om Stadsplanerna för Häljarp och Landskrona.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Dagordning och Verksamhetsberättelse 2016 är nu inlagda.          (se sidokolumn till höger en bit ned)
Eventuella frågor besvaras av Göran Wramfelt tel. 070-6052660


Dags att betala medlemsavgift
Föreningar, privatpersoner, företag alla måste vi aktivt medverka på ett eller annat sätt för att få en handlingskraftig förening och stor gemenskap i Häljarp och Saxtorp.

Vi vädjar till er att betala den ringa medlemsavgiften

Avgiften är: 50:-/år för medlem och 100:-/år för familj
Företag betalar 400:-/år
Postgirokonto. 25 04 37-1
Inbetalning info! finns Lokaltidningens annons som delas ut till samtliga hushåll i Landskrona

Fjärrvärme planer för Häljarp

För att reducera användandet av fosilt bränsle så har Landskrona Energi planer på att ansluta delar Legoland till den byggda ledningen till Örtofta.
Då kommer även hushållen längs Tallvägen fram till Tallskolan att erbjudas anslutning i första etappen.
Se separat pdf ovanför Byaföreningens protokoll.
 

Fototävling Tema "Landskap"


Rönnebergs härads hembygdsförening inbjuder alla fotoamatörer.
Hembygdsrörelsen fyller 100 år och detta firas runt om i landet genom att lyfta fram olika aspekter på begreppet landskap. Med en stor del av häradet bestående av ”fotostaden” Landskrona känns det naturligt att utlysa en fototävling med tema landskapet.
Vi tänker oss landskap i dess bredaste betydelse och på alla platser; i tätorten, i byn, eller på landsbygden. Vi talar om kulturlandskap, stadslandskap, industrilandskap eller mentala landskap. Vi vänder oss till alla fotoamatörer att göra sina egna tolkningar av ”Landskapet”. Nytänkande premieras.

Tävlingsbidrag kan skickas in till föreningen (se reglerna!) fram till 15 augusti kl. 24.00.
Deltagandet är helt gratis. Bilderna kommer att visas på vår Facebooksida ”ronnebergsharad2016”. En jury, som presenteras senare, väljer ut 10 finalister som läggs ut på hemsida och Facebook och som allmänheten kan rösta på fram till lördagen den 27 augusti kl. 17.00. 27 augusti finns alla bilderna utställda på hembygdsgården och då kan man även rösta  i anslutning till utställningen. Tre pristagare utses.
Tävlingsregler finns på vår hemsida hembygd.se/ronnebergsharad (http://www.hembygd.se/ronnebergsharad/om-foreningen/fototavling-tema-landskap/regler-for-fototavling-rev-2-2/)

Årsmöte och medlemsavgift 2016

Årsmöte
Du är välkommen på Årsmöte den 15 mars 2016, kl 19.00 i Tallstugan.Förutom ordinarie punkter på dagordningen så
Annika Wågsäter, Brottsförebyggande rådet informerar.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Dagordning och Verksamhetsberättelse 2015.                  (se sidokolumn till höger en bit ned)
Eventuella frågor besvaras av Göran Wramfelt tel. 070-6052660


Dags att betala medlemsavgift
Föreningar, privatpersoner, företag alla måste vi aktivt medverka på ett eller annat sätt för att få en handlingskraftig förening och stor gemenskap i Häljarp och Saxtorp.

Vi vädjar till er att betala den ringa medlemsavgiften

Avgiften är: 50:-/år för medlem och 100:-/år för familj
Företag betalar 400:-/år
Postgirokonto. 25 04 37-1
Inbetalningskort kommer vi att dela ut till samtliga hushåll


En mölla värd att bevara! Eller?
Just nu fattas vi bara 495 000 kr för att renoveringen ska vara fullt ut finansierad.
Vi har fått 1 260 000 från länsstyrelsen av totalt 1 755 000.
Många kommer att bli tillfrågade om att sponsra oss.
Denna lördagen finns vi utanför ICA Nära i Häljarp kommande lördag 19 dec.
Vårt bankgiro är 373-3673.
Hembygdsföreningen Rönneberga Härads
Johan Rietz ordf.

Häljarps Mölla, under restaurering Häljarps Mölla, under restaurering


HÄLJARP/SAXTORP Byaförening
Nyhet!  Gällande Motionsslingan
Här kommer glada nyheter om motionsslingan i Häljarp! Elljusslingan kommer att uppgraderas med LED-belysning och strömförsörjningen kommer att grävas ner för att skydda belysningen från stormskador. Den gamla elljusslingan har ju inte fungerat något vidare och allt det gamla kommer att tas bort i samband med att arbetet påbörjas. Vi går nu ut med en upphandling för ny elljusbelysning. Förutom att vara stormsäker kommer den nya anläggningen innebära lägre energiförbrukning och driftkostnader då LED-belysning både har lägre strömförbrukning och längre hållbarhet på ljuskällorna. Vi investerar 650 000 kronor i den nya anläggningen och räknar med att påbörja arbetet under början av december 2015 och anläggningen kan vara i drift i januari 2016. Vädret kan dock vara en osäkerhetsfaktor.
Kjell Thoresson
t f Förvaltningschef
Fritids- och Kulturförvaltningen
Landskrona stad


Höst dagar i Häljarp 12/9 2015
Scouter i Hålan.
Knatte race vid Öresunds GK.
Höstmarknas hos Trädgårds Idyll.
Kul med aktiviteter i vår By,

loading...
Vi önskar alla i Saxtorp och Häljarp en skön midsommar Vi önskar alla i Saxtorp och Häljarp en skön midsommar


HÄLJARP/SAXTORP Byaförening
I kontakt med Landskrona stad har vi fått nedan svar av dem gällande era önskemål på förbättringar i Häljarp/Saxtorp

Hej!
Tack för ett trevligt möte om era tankar och idéer kring framtiden i Häljarp.
Här kommer lite återkoppling kring det vi pratade om.
Eljusslingan:
Vi har undersökt kostnaden för att laga den provisoriskt. Tyvärr för dyrt! Vi kommer med en nedgrävd strömförsörjning i Bugetplaneringen. Vi har också lite frågetecken kring utnyttjandet av spåret under den mörka årstiden? Kan ni hjälpa oss där? Nytt flisunderlag kommer att läggas ut.
Offentlig tolalett i anslutning till slingan:
En s.k. Baja-Maja är för dyr i drift och det är för längt till kommunalt avlopp. Har ni förslag på alternativ placering?
(nära kommunalt avlopp)
Bänkar vid Slingan: (tidigare samtal)
Vi kan tänka oss att sätta ut ett antal bänkar, men avskiver oss alt underhåll.
UteGym:
Inte alls omöjligt. Kan bli synpunkter från när boende. Varför det bör placeras en bit in i skogen, men nära Slingan. Här vill vi föra en fortsatt dialog med er.
Saxtorpsprojektet: (Leif Arnsby)
Projektet lever men planen är väl mer att se som ett inriktningsdokument. Vissa åtgärder inom fritid, ekologi och pedagogik är genomförda (Sagoslingan, Trädslingan) Ytterligare ????
Skateboardramp:
Befintlig anläggning i Karlslund är lovad till Glumslöv IP. (Detta stämmer inte med tidigare löfte till HSBya)
Om ni (HSBya) kan hitta en lämplig plats med asfalt- eller betongunderlag som är belägen minst 200m från närmaste boende, kan vi talas vidare om det. Det har funnits en ramp vid idrottsplatsen, men den togs bort för några år sedan. Jag tycker att vi (Landskrona stad) skall ha dialog med ungdommarna i byn och fråga om detta är vad de hellst vill ha. Genom skolan?
Miniidrottsplats:
Vi är tveksamma till en sådan satsning, främst med tanke på utnyttjande. Återigen vad vill ungdommarna ha? Vi har inte fått några propåer från skolan i den här riktiningen.

Vänligen
Kjell Thoresson (t.f. Förvaltningschef)


HÄLJARP/SAXTORP FAMILJEDAG 23 Maj.
Här kommer Pristagarna

Barntävlingen
(Alla fick Presentkort på 150kr)
William Svensson
Emma Olsson
Hugo Bäckstrand
Eskil Rundqvist
Oscar Jönsson
Oscar Olsson
Victor Andersson
Mie Turesson
Samuel Björk
Victor Persson

Vuxentävlingen
(Alla fick Presentkort)
1:a Virginia Christensson 500 kr
2:a Jenny Bäckstrand 400 kr
3:a Karin Tajti 300 kr
4:a Annika Strömblad 200 kr
5:a Christian Andersson 100 kr

loading...


FAMILJEDAG 23 Maj.
Här kommer ert startkort, för nedladdning.


Motionsslingan håller på att få ny skepnad.

Nytt! Nyhetsbrevet ute!

Årsmötet och tillhörande dokument

Byaföreningens senaste nyhetsbrev har utdelats i brevlådorna och här kan ni läsa den i digital form. Byaföreningen öskar en riktigt trevlig sommar!

Läs nyhetsbrevet genom att klicka på Nyhetsbrev Juni
 

Du är välkommen till årsmötet den 18 mars, kl.19.00 i Tallstugan.

Inför mötet kan du läsa våra dokument:
Årsberättelse 2013 klicka här
Dagordning årsmöte klicka här
Verksamhetsberättelse 2013 klicka här

Årsmöte och medlemsavgift 2014

Årsmöte

Du är välkommen på Årsmöte den 18 mars 2014, kl 19.00 i Tallstugan.

Förutom ordinarie punkter på dagordningen kommer vi att presentera resultatet av våra samtal med de politiska partierna samt deras skriftliga svar på våra frågor angående framtiden i våra byar.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Dagordning kommer  att presenteras inom kort.

Eventuella frågor besvaras av Göran Wramfelt tel. 070-6052660


Dags att betala medlemsavgift

Föreningar, privatpersoner, företag alla måste vi aktivt medverka på ett eller annat sätt för att få en handlingskraftig förening och stor gemenskap i Häljarp och Saxtorp.

Vi vädjar till er att betala den ringa medlemsavgiften och även gärna anmäla ert intresse att hjälpa till med olika aktiviteter.

Avgiften är: 50:-/år för medlem och 100:-/år för familj

Företag betalar 400:-/år

Inbetalningskort håller vi just nu på att dela ut till samtliga hushåll

December nyhetsbrevet ute samt en önskan om God Jul & Gott Nytt År!

December nyhetsbrevet har delats ut till alla inom Häljarp-Saxtorp. Där kan ni läsa några av de senaste nyheterna från oss.

Ni kan också läsa nyhetsbrevet digitalt genom att klicka här eller på bilden till höger.

Vi önskar er alla en Riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Bildspel från Häljarpsdagen 2013

loading...

Häljarpsdan 2013 - en succé för de stora och små!
 

HD/NST Linda Stolpe-Margenberg HD/NST Linda Stolpe-Margenberg

Tack till alla utställare, sponsorer, frivilliga, föreningar, föräldrar, barn, bybor, besökare osv. för en supertrevlig och händelserik dag!

Ni kan läsa en artikel om Häljarpsdan på HD av Magnus Ransheim genom att klicka på nedanstående länk:            
En dag för många smaker

Stort grattis till Årets Häljarpare!
Sofie och Per-Ola Svensson som driver Clubhouse restaurang & bar på Öresunds golfklubb. Byaföreningens motivering lyder:
"Sofie och Ola Svensson har med etableringen av restaurang Clubhouse visat framåtanda och nytänkande. Deras entusiastiska arrangemang har gjort att man med Clubhouse skapat en trevlig samlingspunkt för alla boende i Häljarp/Saxtorp".

Grattis till alla våra Vinnare i MEDLEMSLOTTERIET 2013

Lotteriet avser alla som är med i Häljarp & Saxtorps Byaförening och som var på plats i hallen vid tiden för dragningen

Vinsterna och Vinnarna:
Lån av husbil från Autohallen utan kostnad
Alf o Yvette Johansson

Presentkort på 500 SEK på Restaurang ClubHouse
Rolf o Jane Lindblom

Presentkort på Restaurang Himmalagat - 10 stycken dagens rätt. 
Flemming och Annika Denne

Presentkort på Curla - 1, 5 tim. curling för 6-10 personer 
Einar Johansson

Presentkort på Face & Body - Hot Stone massage, 60min.
Ethel Åkesson

Vi har nu fått 30 Km/t på alla Innervägar


Landskrona Stad har nu genomfört en av era önskningar, lägre hastighet i bostadsområdena inför Landskrona- och Barsebäcks- vägen, vilket kommer att ge våra barn en tryggare väg till skolan, idrottshallen och idrottsplatsen.
Efter byalagets möte med Thomas Lehrecke, så kommer det åter att genomföras mätningar av bullret längs motorvägen för att vi skall kunna få byggt en bullerval eller ett bullerplankt där det inte finns utrymme för att bygga en vall.
Vid samma tillfälle diskuterades också om vi inte skulle kunna få ytterligare en sopstation i västra delen av Häljarp för att minska trycket på sopstation vid Sandvägen, vilket skulle göra området betydligt renare.

Landskrona 2013-06-17/styrelsen

Årets sista nyhetsbrev har delats ut till alla inom Häljarp & Saxtorp. Ni kan också läsa den här genom att klicka på bilden nedan. Trevlig läsning!

Bildspel på foton tagna under Häljarpsdagen 2012

loading...

Detta var nog den mest välbesökta Dagen vi haft

Många tog chansen att göra en rundvandring på Sandåkersskolan (speciellt fd elever). Sander&Gander är verkligen en tillgång för Landskrona!

Stort Tack till Lions Saxtorp och Häljarp IF för deras hjälp!

Stort tack också till alla utställare, sponsorer, besökare och till dem som hjälpte till! Det är NI som gjode Häljarpdagen 2012 till den lyckade dagen som den blev!

 

Häljarp/Saxtorp Byaförening

 

Vi kommer att lägga upp flertal bilder från dagen under de kommande dagarna, så titta gärna in för att se om du hittar någon som du känner.

Årets Häljarpare Bilend Shabani
Här får Biled Shabani sitt diplom för Årets Häljarpare av vår nya ordförande Göran Wramfelt
Många glada besökare blev underhållna av Sander & Gander
Sander & Gander underhöll både barn och vuxna

 

 

Artiklar i nyhetstidningar om Häljarpsdagen

Lokaltidningen Landskrona/Svalöv

http://landskrona.lokaltidningen.se/stor-klasstraff-pa-haljarpsdagen-/20120822/artikler/708229693/1475

 LandskronaPosten

http://hd.se/landskrona/2012/08/19/haljarpsdagen-om-en-vecka/

 

 

 

Stadsbussar i Häljarp?

Finns det ett behov av gröna stadsbussar i Häljarp? För de som tycker att vi borde ha stadsbusstrafik kan framföra sina synpunkter till Skånetrafiken www.skanetrafiken.se.

Vad kan vi göra för att vår återvinningsstation skall se ut så här?

1. Gör all kartong platt

2. Ställ inget utanför

3. Ring 0200-880311(vard. 08-20, helg 10-16) när de är överfyllda

Läs mer om detta, genom att klicka på här.

 

Bullervallen i Saxtorp

Man brukar prata om långbänk när en fråga blir förhalad i långa tider. Bullervallen utefter E6 i Saxtorp är en sådan fråga. Efter fem år av ältande av denna viktiga fråga finns ingen byggstart i sikte! Alla tillstånd finns men själva upphandlingen dröjer och dröjer. Det dröjer så länge att den andra inblandande parten, Trafikverket, glömt bort att man lovat vissa investeringar i samband med byggandet.

Bullervallen är mycket angelägen ur bullersynpunkt. Boende i Saxtorpsskogen plågas dygnet runt av det ständiga trafikbruset från E6. Det är en sanitär olägenhet där det nu är dags att blanda in miljömyndigheter och media så att Landskrona Stad skamset sätter fart i frågan.

 

Landskronavägen rustas upp

Alla har vi länge väntat på att arbetena på Landskronavägen ska bli klara. Enligt tidplan skulle den västra delen åtgärdas nu under våren men nu ser det ut som om det i bästa fall blir efter semestrarna. Vägen skulle göras lite smalare så att man får plats med en bredare trottoar. Den märkliga korsningen med Barsebäcksvägen ska också göras om. Så räkna med att arbetena på Landskronavägen kommer att pågå länge än.

Vi har föreslagit att det temporära genomfartsförbudet för tunga fordon skulle permanentas eftersom de flesta långtradarna nu ändå hittat nya vägar. Men det verkar svårt att ta upp denna fråga med Trafikverket.

Bilder från Valborgsmässofirandet

loading...

Bilder från Häljarpsdagen 2011

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Häljarp/Saxtorps byaföreningens styrelse har synpunkter på Lanskrona stads remiss angående hastighetsplan för Häljarp

 

Förslaget innebär att de flesta gatorna i byarna som har hastighetsbegränsningen 50 km/h sänks till 40 km/h. Gator som har hastighetsbegränsningen 30 km/h behåller denna. Hastighetsbegränsningen höjs inte på några gator, då detta medför att trafiksäkerheten och "livsrummets" attraktivitet försämras.

Byaföreningens styrelse tycker att remissförslaget är ett bra steg på vägen mot en säkrare trafikmiljö, men har följande kommentarer:

 

Styrelsen anser att 30-gräns ska gälla på alla lokalgator även Tallvägen, Oloftorpsvägen och Skogsvägen. Med andra ord alla sidogator till Landskronavägen och Barsebäcksvägen. Detta innebär en utökning i förhållande till remissförslaget.

Beträffande den östra infarten bör tätortsporten flyttas ytterligare österut till ett läge öster om Scoutvägens anslutning alternativt att denna väganslutning omfattas av sänkt hastighet från 80 km/tim till 50 km/tim fram till tätortsport. Flera olyckor har inträffat här och utfarten från bensinstationen skulle bli säkrare. Befintlig refug vid nuvarande tätortsport behålls i nuvarande skick!

En ny tätortsport byggs på Barsebäcksvägen söder om infarten till golfklubben.

 

Övriga synpunker:

Just nu pågår arbete på Landskronavägen med byte av vattenledningar. Av säkerhetsskäl har man infört ett tillfälligt förbud mot genomfart för tung trafik från och med 12 september. Förbudet gäller tills vidare eftersom inget slutdatum finns angivet. Det är vår uppfattning att nu har den tunga trafiken funnit andra vägar och det är en icke återkommande chans att införa ett permanent förbud mot genomfart av tung trafik. Vissa undantag för exempelvis bussar i linjetrafik bör gälla.

Ett sådant beslut kan dessutom ses som en inledning på en process att förprojektera och bygga en förbifart förbi Häljarp.

En stor rubrik.

Du kan ändra denna exempeltext. Håll muspekaren över texten och klicka på knappen "Ändra text" som dyker upp. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

loading...

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.