Häljarp-Saxtorps Byaförening
är till för våra boende

Föreningen är ideell, religiöst och politiskt obunden förening med syfte att bevaka och tillvarata gemensamma intressen i Häljarp/Saxtorp och därigenom skapa en ökad gemenskap mellan byinvånarna samt en trivsam boendemiljö. Föreningen skall vara en naturlig kommunikationskanal mellan byinvånarna och kommunen och övriga samhällsfunktioner.


Vad får jag via mitt medlemskap?

  • En starkare, enhetlig röst mot kommunen
  • Vara med och påverka Häljarps framtid
  • Umgås med andra Häljarpare under trevliga arrangemang såsom Valborgsmässofirande mm.
  • Nyhetsbrev 2 ggr/år

Kontakta oss när du har frågor om: Medlemsskap och

övriga frågor:

Göran Wramfeldt.

Ordförande i Häljarp/Saxtorp Byaförening:Göran Wramfelt