Häljarp/Saxtorp Byaförening
är till för våra boende
 

Byaföreningen är ideell, religiöst och politiskt obunden förening och jobbar för trevliga gemensamma arrangemang för alla i byarna såsom Valborgsfirande och Häljarp'sDAN. Vidare tar vi tillvara och jobbar för gemensamma intressen som gagnar invånarna och byarnas utveckling.

För att vi ska kunna påverka politikerna och deras beslut måste vi vara en stark enhet i vår by och en naturlig kommunikationskanal mellan byinvånarna och kommunen och övriga samhällsfunktioner.

Föreningar, privatpersoner och företag alla måste vi aktivt medverka på ett eller annat sätt.

KONTAKTA STYRELSEN

STYRELSEN 2022
Telefon och maillista till styrelsemedlemmarna
i Häljarp/Saxtorp Byaförening

Göran Wramfelt, ordförande tel. 0706 05 26 60
goran@wramfeltmaritime.se
ChristianJönsson, viceordf. tel. 0725 48 28 96
christian.jonsson40@telia.com
Sven-Olof Westman, sekr. tel. 0739 31 68 19 sven.west@yahoo.se
Kassör. Vakant  
Flemming Denne tel. 0707 61 67 30

fdenne@gmail.com
Ingemar Glimberg
ramegni2010@hotmail.co

Hemsida: Katharina Gräntz
kattis_79@hotmail.com
Valberedning: Vakant

Vad får jag via mitt medlemskap?

En starkare, enhetlig röst mot kommunen
Vara med och påverka Byarnas framtid
Umgås med andra byinvånare under trevliga arrangemang såsom Valborgsmässofirande, Häljarp'sDAN mm.

Kontakta oss när du har frågor om: Medlemsskap och övriga frågor:  Göran Wramfeldt.

FLER KAN GÖRA MER

BLI MEDLEM 2022
STÖD VÅR FÖRENING
 

Just nu är vi:

221 st Medlemmar
    2 st Företag

BLI MEDLEM

Vem kan bli medlem?
Förutsättningarna för att bli medlem som enskild person är att man har  Häljarp eller  Saxtorp som postadress. Som förening eller företag gäller det att man har huvudsaklig verksamhet i Häljarp eller Saxtorp. Rösträtt har medlemmar över 18 år.

Medlemsavgiften är:
50 kr  person/år, 100 kr familj/år och 400 kr för  företag eller förening/år och sätts in på postgirokonto: 25 04 37-1
eller med swish : 123 568 00 38

Ange namn och adress på de personer som avgiften gäller för

Du kan även skanna QR-koden här bredvid med din swish app i din mobiltelefon.
 

BESÖK HÄLJARP/SAXTORP
BYAFÖRENING PÅ FACEBOOK